‫Akko (Acre) memory - גם לי יש זכרונות מהעיר עכו‬

קבוצת הפייסבוק לאנשים עם זיכרונות מהעיר עכו.
מנוהלת ע"י בני כלפון ואריה זגה.
עוסקת בנוסטלגיה מהעיר עכו: אנשים, אירועים, זכרונות, מקומות וכו'.
אתם מתבקשים שלא לעלות פרסומות וכמו כן לא לעסוק באקטואליה.
הקבוצה לא נועדה לצרכיי עניינים אלו ובטח שלא לליבוי היצרים.
חשוב מאד שהחומרים שאתם מעלים יהיו בעלי עניין לכלל חברי הקבוצה.