[Wakfu][APAC] Guild Happy Orcs

Group của Guild Happy Orcs, game Wakfu, server APAC (VN/SEA)

Trang chủ: http://wakfu.asia/
Link download client tiếng Anh cho ai gặp vấn đề mạng, dễ tìm kiếm hơn trên wiki: http://download.wakfu.asia/full/win/
-----------------------------------------------
Báo danh tại: http://goo.gl/gjA0Gj
Báo danh nghề: http://goo.gl/zH8EV9
----------------------------------------------
Thông tin về Guild:
- Ngày thành lập 18/12/2014
- Số thành viên: 9x
- Cấp độ guild: 4
- Room Alo Alo:
- Topic diễn đàn:
Các quản lý của Guild:
- Chủ guild: Poohvz
- Phó guild: Zypunz
- Quản lý nhân sự: Jetsu
- Quản lý nhân sự: Maid Chan
-----------------------------------------------
Một số điều luật trong Guild:
1. Tôn trọng người chơi khác (kể cả trong và ngoài Guild), không gây hấn tránh gây mất đoàn kết trong guild cũng như giữ danh tiếng cho Guild
2. Mỗi người có nghĩa vụ báo cáo cấp độ nghề của mình mỗi 2 tuần tại: http://goo.gl/TEMxVk
------------------------------------------------
Các điều cần biết về Guild Point (GP):
- Các lợi up đem lại của việc kiếm GP:
1. Có thêm các trang phục mới đẹp hơn
2. Được cộng thêm các chỉ số khi mua các cải tiến mới.
3. Được hưởng các quyền lợi mới khi đạt 1 mốc cống hiến nào đó.
- Các cách để kiếm được GP:
1. Làm nhiệm vụ Guild hằng ngày (mỗi ngày có 3 nhiệm vụ)
2. Đi train quái (được 2 GP khi giết 1 con quái chênh lệch trong khoảng 15 cấp)
3. Đi dungeon (chênh lệch trong khoảng 15 cấp), khuyến khích nên đi full party người của guild sẽ được 15 GP/1 người/1 dungeon, không full guild thì chỉ 10GP/1 người
-------------------------------------------------
Tổng hợp các bài viết hữu ích cho người mới: http://goo.gl/AnbMYt