ქართველები l ♥ I

Contact: shaksen@yahoo.com
✘ ჯგუფში არსებული ძირითადი წესები.
✔ ...აკრძალულია საკუთარ პროდუქციაზე პიარის გაკეტება არაკეთილსინდისიერად.
✔ აკრძალულია ჯგუფში პოსტების დამატება, რომელიც უხამსი შინაარსის მატარებელი იქნება.
✎ მსგავსი მაქინაციები აღიქმება წესების დარღვევად ადმინისტრაციის მიერ, ასეთ შემთხვევაში უპირობოდ დაგედებათ ბანი.