მათ ჩვენი დახმარება სჭირდებათ They need our help Они нуждаются в нашей помо

შემოუერთდით ჯგუფს და გაუზიარეთ მეგობრებს. დახმარების ჯგუფი მო...ქმედებს მხოლოდ საქათველოს მოქალაქეებისთვის! თქვენ ან თქვენთვის ძვირფასი ადამიანი აღმოჩნდით რთულ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში? ჩვენ მოვყვებით ამის შესახებ და შესაძლოა აღმოვაჩინოთ ისინი ვინც თქვენ აუცილებლად დაგეხმარებათ. ავეჯი და შესაძლო მცირე მატეიალური დახმარება: მრავალშვილიან ოჯახებს, მარტოხელა დედებს, ადამიანებს რომლებსაც სასწრაფოდ ესაჭიროება გადაუდებელი ოპერაცია, შეზუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს (ბავშვებს) და ყველას ვინც აღმოჩნდება ცხოვრებისეულ, რთულ სიტუაციაში, დახმარებისთვის შეუძლიათ მოგვმართონ კატეგოიებმა: მცირე მატერიალური შესაძლებლობის მქონეთ, შეზუდული შესაძლებლობის მქონეთ, მრავალშვილიანებმა და სხვათა. არ დაგავიწყდეთ მიუთითოთ თქვენი კოორდინატები (საკონტაქტო ინფორმაცია) და გვაცნობოთ მათი ცვლილებების შემთხვევაში. ინფორმაცია უნდა იყოს სრული და ზუსტი. თუ აღმოჩნდა რომ წარდგენილი ინფომაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს დახმარება არ იქნება!

Присоединяйтесь к группе сами и расскажите о ней своим друзьям!
Группа помощи нуждающимся в Грузии!!!
Group assistance to the needy in Georgia!!!
Вы или ваши близкие оказались в трудной ситуации и вам нужна помощь? Мы расскажем об этом и возможно найдутся те кто вам обязательно поможет.
Помощь:
нуждающимся в срочной дорогостоящей операции
детям всех категорий
многодетным семьям
одиноким пожилым людям
матерям одиночкам,оказавшихся в трудной жизненной ситуации
детям инвалидам в многодетных семьях всех групп
взрослым инвалидам оказавшихся в сложной жизненной ситуации
И другим лицам.
Не забудьте указать Ваши координаты для связи и своевременно уведомлять об их изменении.

1 Не забудьте полностью написать Ваши ФИО
2.Копия паспорта просителя
3.Подтверждающие документы
2) копия свидетельства о рождении на каждого ребенка;
3) документы, подтверждающие состав семьи (справка с места жительства о составе семьи и занимаемой площади);
4) справка о доходах (подтверждаются справками о зарплате, стипендии, пособиях, пенсиях и т.д. / справка об отсутствии регистрации предпринимательской деятельности заявителя и членов его семьи)
5) копия трудовой книжки;
6) в зависимости от описанной в заявлении жизненной ситуации, предоставляются соответствующие документы (это могут быть справки об инвалидности, о потере кормильца, о бедствии и т.п.).
Информация должна быть полной и достоверной (если выявится, что поданные сведения не соответствуют действительности, помощь оказываться не будет).
Лжепросители Строго Наказываются Законом!

Join a group and talk about it to your friends!
You or your loved one in a difficult situation and need help? We will talk about this and maybe there will be those who will definitely help you.