წაით ბიძია ისწავლეთ <3

➊ დაიცავით ცენზურა და პატივი ეცით ერთმანეთს !
➋ ნებისმიერი რეკლა...მის შემცველი პოსტი წაიშლება და მომხმარებელს დაედება სამუდამო ბანი!