Saqqez

بسمه تعالی
اینجانب هیوا فرجی عضو علی البدل شورای شهر سقز با توجه به سوالات مطروحه در مورد انتخابات مجلس و شورای شهر قصد دارم روشنترین موضع انتخاباتی را به همه افرادی که فکر میکنند انتخابات یعنی دروغ نشان دهم.
این بنده حقیر با توجه به شرایط و دلایل زیر در این دوره قصد دارم رای خود را در بوکان و به نفع قثیم عثمانی به صندوق اندازم ،با توجه به مطالعات و مشاهدات و ملاکهای مد نظر، ایشان مناسبترین فرد برای دفاع از حق مردم و بهترین سفیر برای ملت کرد در تهران می باشد .
این ملاکها عب...