OFFICIALLY CLOSED!

Ang grupong ito ay nagmula sa Samahang No-Bi-Liches Group na kung saan ginagamit bilang pag filter ng mga tunay at astig na ka tropa.

Dito binubuklod ang mga members na totoo, astig at mabait upang mas lalong mapalawig ang samahan sa temang magkaka tropa lang.

ANO BA ANG MERON SA GRUPONG ITO?
1.) Kadalasan may weekly gatherings depende sa availability ng nakakarami at venue. (Ambagan sa Inuman at Fud, Tulungan sa pagluluto, sama-samang kumakain ng naka kamay sa dahon ng saging sa Kubo, VideOke Inuman at kwentuhan.)
2.) Prayoridad ang Suguridad at Privacy ng karamihan.
3.) I enjoy ang normal na buhay kasama ng mga katulad nating tago at nagkukubli laban sa mapangahas at mapanghusgang mata ng lipunan.
4.) Layunin nating tulungan at iangat ang bawat isa sa abot ng ating makakaya.

So kung nakapasok ka dito.. CONGRATS! and WELCOME TO THE GROUP!